วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำปาย ทำผ้าใบไวนิล นามบัตร และสิ่งพิมพ ทุกชนิด รับออกแบบสิ่งพิมพ ออกแบบปายโฆษณา Photo Design แตงภาพ ถายภาพสำหรับโฆษณาสินคา 0817279759


รานญาดาดีไซน ทำปาย ทำผ้าใบไวนิลและสิ่งพิมพ ทุกชนิด รับออกแบบสิ่งพิมพ ออกแบบปายโฆษณา Photo Design แตงภาพ ถายภาพสำหรับโฆษณาสินคา 0817279759 (ทำ Artwork/หนังสือพิมพบานเรา) https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการขอเครื่องผสมอาหารสัตว์ จาก อบจ.ตาก

ด.ต.ศรีทอง ศรีธิทอง / ภาพ

TakStudio / Photo Design

รับปรับแต่งภาพถ่าย / รับถ่ายภาพนอกสถานที่
รับออกแบบ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ทุกชนิด

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทุ่งนา

https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar

รับสมัคร

ร้านอาหารมิตรภาพรับสมัครกุ๊ก 1 ตำแหน่ง, ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ตำแหน่ง ,พนักงานต้อนรับ ช่างเหล็ก ช่างสติกเกอร์ พนักงานทั่วไป ติดต่อเบอร์ 055-541231 ,055-516685

สะพานแขวน จังหวัดตาก


ภาพแต่งงาน

ภาพแต่งงาน ไปยังภาพต้นฉบับ