วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข่าวตาก - “นายกยิ่งลักษณ์” ทุ่มงบ 1,700 ล. ให้”พัฒนา “นครแม่สอด” เป็นเขตปกครองพิเศษ... “นายกยิ่งลักษณ์” ทุ่มงบ 1,700 ล. ให้”พัฒนา “นครแม่สอด” เป็นเขตปกครองพิเศษ...

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก  ได้เดินทางเข้าพบ ฯพณฯ.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ นครแม่สอดตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งกับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่า รัฐบาลจะผลักดันทุ่มงบประมาณให้ จำนวน 1,700 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนา นครแม่สอดให้เป็นเขตเศรษฐกิจและเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ นครแม่สอดเป็นโมเดล นำร่องเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคและของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC บนเส้นทางระเบียงสายเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์ EWEC  โดยมี นครแม่สอดเป็นประตู AEC โดยงบประมาณจำนวน 1,700 ล้านบาท ที่ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ นครแม่สอดประกอบด้วยโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ คือ 1. การพัฒนาเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด2.การเร่งรัดออก พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ นครแม่สอดพ.ศ...............3.การดำเนินการโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า คู่ขนาน แห่งที่ 1. แม่สอด-เมียวดี สร้างเป็นคู่ขนานกับสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1 โดยการเพิ่มช่องทางจราจร ด้วยงบประมาณ 500 ล้านบาท 4.โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนแม่สอด มีลานจอดรถบรรทุกสินค้าและอาคารสำนักงานใหญ่ด่านศุลกากร ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท และ 5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท รวมงบประมาณเบื้องต้นในการพัฒนา นครแม่สอด1,700 ล้านบาท  โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย ด้วยว่า การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังได้เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ นครแม่สอดแห่งใหม่ รวมทั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จวันสต๊อปเวอร์วิซ  บนเนื้อที่ 3,000 ไร่ ตามที่ ดร.ฝอ เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำเสนอ บริเวณถนนเส้นทางสายตาก-แม่สอด ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด